Vinn på 21!

Att spela 21 är ganska enkelt. Det finns dock några spelregler som man behöver känna till när man spelar. Generellt så är reglerna för spelet 21 lika hos alla spelbolag och kasinon dock kan det förekomma att vissa mindre regler skiljer eller att viss hantering inte finns hos alla spelbolag.

Spelet börjar med att spelarna gör sina insatser och därefter delar croupiern ut kort. Han ger alla spelare ett öppet kort och sig själv ett öppet kort. Därefter delar han ut ytterligare ett öppet kort till alla spelare men ett dolt kort till sig själv. Oavsett hur många spelare det är som deltar i spelet är det bara mot croupiern som man spelar.

När man har fått sina två kort så räknar man ihop värdet på dessa. Alla kort från 2 till 9 är värda det tal som kortet anger. 10, knekt, dam och kung har ett värde på 10. Ess är värt 1 eller 11. För att vinna behöver man försöka komma så nära 21 som möjligt, allra helst få 21. Det viktigaste är dock att man får högre kort än croupiern. Kommer man över 21 är man ute och har förlorat sin insats. Baserat på sina korts värde och på croupierns öppna kort tar man nu beslut om man ska begära ytterligare kort eller om man ska stanna. Man kan begära hur många kort som helst, men är kortens sammanlagda värde över 21 har man förlorat. När man har bestämt sig för att stanna visar croupiern sitt dolda kort.

För att be om nytt kort pekar man på sina kort eller knackar på dessa. Då vet croupiern att man vill ha ett nytt kort. Om man är nöjd så sveper man handen nekande över sina kort vilket innebär att croupiern vet att du inte vill ha fler kort. På kasinon är rörelserna viktiga och ofta så agerar inte croupiern förrän man gjort en tydlig markering om man vill ha kort eller stanna, oavsett vad man säger. Detta för att kasinons kameror registrerar tydligt alla rörelser så det inte blir några tveksamheter om någon klagar på att ha fått kort fast man sagt att man vill stanna.

Man har en fördel gentemot croupiern och det är att man kan stanna på vilka värden som helst. Croupiern måste ta kort upp till ett värde av minst 17 och croupiern måste även stanna på 17 eller mer vilket innebär att om croupiern får totalt 16 så måste croupiern ta ett nytt kort och om croupiern får 17 så måste croupiern stanna, även om det finns spelare som har 18 kan croupiern inte ta fler kort och spelaren vinner. Spelaren vinner även om croupiern får ett sammanlagt värde på över 21.

Om man får 21 på första given, ess och ett kort värt 10, så har man Black jack. Denna hand kan bara slås om även croupiern får Black jack. I annat fall vinner man alltid, även om croupiern totalt får ett sammanlagt värde på 21 på sina kort. Om man får samma värde som croupiern så blir det oavgjort och man får tillbaka insatsen.

Det finns även andra regler som man kan tillämpa när man spelar och en av dessa är ”Double”. Det innebär att när man har fått sina första två kort, exempelvis en 9 och en 2, vilket innebär 11, kan man chansa på att få ett kort värt 10, vilket är det överrepresenterade värdet i en ny lek. Då kan man dubbla insatsen och på så sätt vinna dubbla pengarna.

En annan regel är ”Split”. Detta innebär att om man har två lika kort, exempelvis två damer, kan man splitta korten i två spelhänder, vilket kräver en ny insats, och därefter ta nya kort på respektive hand. Om man splittar på ess får man bara ta ett nytt kort på varje hand, men om man splittar på andra kort kan man begära hur många nya kort som helst. Får man 21, ett ess och ett kort värt 10, räknas det som en vanlig 21:a och inte som en black jack. Vissa kasinon och spelbolag har också olika regler om man även kan splitta fler gånger, alltså även de kort som man redan har splittat en gång. Det finns även vissa kasinon som bara medger split om kortets värde är 10 eller om korten är ess.

Försäkring är en ytterligare regel som innebär att om croupierns första kort är ett ess kan man ta en försäkring mot att croupiern får Black jack vilket motsvarar halva ens insats. On croupiern får Black jack vinner man på försäkringen, vilket innebär att det går jämnt ut, i annat fall förlorar man insatsen för försäkringen och spelat fortsätter med att croupiern tar nya kort. Om croupiern får Black jack så vinner han över alla händer, även om det finns spelare som har fått ihop värdet 21 på sina kort.

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns några enkla regler att hålla sig till om man vill vinna på spelet 21. Undvik att ta kort som innebär att man överstiger 21, försök att bedöma croupierns möjligheter att slå ens hand baserat på dennes första kort, om man har möjlighet att splitta, exempelvis två damer värda 10 vardera, så splitta bara korten om croupierns öppna kort är lägre än 10 och slutligen dubbla bara insatsen om du har en chans att slå croupiern baserat på hans första kort, dina kort bör ha värdet 10 eller 11 och croupierns öppna kort bör vara lägre än 10, för att det ska vara värt risken att dubbla insatsen.